Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Obrady Kongresu Polonii Amerykańskiej w Pittsburgu w dniu 27 października 2011

Informacje O Komisji Oświatowej

Witamy na stronie Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej

 

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej jest ważną częścią zorganizowanego procesu podtrzymywania naszej kulturalnej i społecznej tożsamości wsród olbrzymiej grupy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w Ameryce. Znajdziecie tu Państwo wiele użytecznych informacji na temat organizacji i działalności szkół polonijnych na terenie USA.

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

 

Tworzymy środowisko składające się z kilkuset nauczycieli oraz wielu tysięcy dzieci i młodzieży. Największą szkołą polonijną w USA jest szkoła im. Tadeusza Kościuszki z Chicago, istniejąca od 1951 roku i zatrudniająca 45 nauczycieli (i licząca ponad 1300 uczniów). Większość szkół jest jednak znacznie mniejszych, liczących od 20 do ponad 400 uczniów. Wielkość szkoły jest zależna od liczebności Polonii w danym rejonie oraz od poczucia jej związków z kulturą polską. Obecnie szkoły polonijne istnieją w 21 stanach. Poza wymienionymi uprzednio regionami istnieją szkoły w Arkansas, Arizonie, Florydzie, Indianie, Maryland, Kolorado, Ohio, Oregonie, Teksasie, Wiskonsin, Washington D.C. Ważną częścią pracy Komisji są “Regents exams” - egzaminy z języka polskiego, za który uczniowie otrzymują 3-6 kredytów w szkołach amerykańskich.

Komisja Oświatowa jest organizacją pedagogiczną, koordynującą pracę polskich szkół dokształcających w 21 stanach Ameryki.  W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 200 szkół polonijnych. Komisja reprezentuje interesy oświaty polonijnej zarówno wobec władz polskich i jak i amerykańskich. Większość szkół tego złożonego systemu zrzeszona jest w czterech dużych ośrodkach oświatowych Polonii:

 

    

·      Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku,

·      www.centralapolskichszkol.org

 

·      Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago, www.znpusa.org

 

·      Ośrodka Szkolnictwa Polskiego w Detroit

 

·      Forum Nauczycieli Polskich Zachodniego Wybrzeża- dynamicznie rozwijajcy się ośrodek szkolnictwa polonijnego w Kalifornii. erudzinski@ca.rr.com

Zarzad Komisji Oswiatowej

Powolanie Komisji Oswiatowej

Zadania Szkoly Polonijnej

Zarzad Komisji Oswiatowej

Powolanie Komisji Oswiatowej

Zadania Szkoly Polonijnej